За лесно обслужване от Вашия смартфон или таблет

С Hörmann BiSecur Gateway можете да управлявате удобно от смартфона или таблета си Вашите задвижвания за гаражни и портални врати, Вашата външна врата, както и други електрически устройства с радиоприемници Hörmann, като напр. електрически крушки. Като допълнение приложението Ви показва също позицията на вратата, командвана от Вашето задвижване за гаражни и портални врати, както и дали външната Ви врата* е заключена.

BiSecur Gateway

Комфортно обслужване

Всички функции, които командвате с дистанционните си управления, можете да изпълнявате и с приложението BiSecur. Интуитивните менюта Ви улесняват максимално.

Лесно онагледяване

Приложението BiSecur Ви показва точно и по всяко време статуса на Вашата гаражна и портална врата, както и на Вашата външна врата*. Еднозначни символи Ви информират дали вратите Ви са отворени или затворени, респ. дали Вашата външна врата* е заключена или отключена.

BiSecur Gateway

Регистриране на „сценарии“

Просто комбинирайте няколко единични функции в общ сценарий. Така ще можете с едно натискане на бутон да отворите или затворите например Вашата гаражна и портална врата едновременно**, да командвате външната си врата* заедно с външното осветление или при две гаражни врати със задвижване SupraMatic да настройвате едновременно позицията за проветряване. Сценариите можете да създавате индивидуално за личния си профил в приложението – т.е. изцяло според желанията си.

Лесно управление на потребителите

Като администратор можете да зададете кои устройства да могат да се командват от съответния потребител. Така имате пълен контрол, например за това, по време на отпуската Ви Вашият съсед да може да отваря порталната Ви врата, но не и външната, за да влиза в жилището. Безплатно изтегляне от App Store или Google play

*със специално оборудване
**възможно само със задвижване за гаражни врати SupraMatic и предлаган като опция радиоприемник ESE